Varför är den japanska marknaden så intressant?

– Japan är världens näst största marknad.
Den japanska marknaden med sina 125 miljoner invånare
står för ca 15 % av världens BNP.

– Teknologiskt sett är Japan mycket avancerat.
I Japan finns ca 50 miljoner mobil användare
och ca 20 miljoner Internet användare.
Av världens högteknologiska produkter produceras ca 25 % i Japan.

Det finns ett stort intresse för svenska produkter som i Japan
är kända för hög kvalitet samt god design.

Tillbaka till startsidan

– Affärsrådgivning
– Tolkningar och översättning
– Kommunikationshjälp
– Skapande av japansk version av hemsida
– Introduktioner av lämpliga affärspartners i Japan
– Kundanpassade kurser i det japanska språket och affärskulturen.


Högabergsgatan 40 | 331 41 Värnamo | Sweden
Telephone/Fax: +46 (0)370-168 80 | Mobile: +46 (0)70-259 94 50 info@njbc.se